Zentocox tablet 60mg

Nhà sản xuất:

General Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT

Thành phần:

Thành phần: 60mg

Tra cứu thành phần:

thuoc goc

Có thể bạn muốn xem

No map in the current tab

©Từ điển tra cứu thông tin thuốc và biệt dược 2013
Thông tin thuốc, biệt dược mang tính tra cứu, không thay thế chỉ định của bác sĩ