Thuốc Zentocox tablet 60mg

Số đăng ký: VN1-057-08

Dạng bào chế: Viờn nộn

Đói gói: Hộp 3 vỉ x 10 viờn

Nhà sản xuất: General Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM