Thuốc Lacteol 340mg

Số đăng ký: VN-9415-09

Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống

Đói gói: Hộp 10 gói

Nhà sản xuất: Axcan Pharma S.A - PHÁP

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Tedis S.A - PHÁP