Thuốc Hagimox 500mg

Số đăng ký:

Dạng bào chế: Viên nang

Đói gói:

Nhà sản xuất: Hậu giang

Nhà phân phối: Hậu giang

Nhà đăng ký: