Dolo-Neurobion

Nhà sản xuất:

PT. Merck TbK - IN ĐÔ NÊ XI A

Thành phần:

Thành phần: Diclofenac sodium; Pyridoxol HCL; Thiamin nitrate; Vitamin B12

Tra cứu thành phần:

thuoc goc

Có thể bạn muốn xem

No map in the current tab

©Từ điển tra cứu thông tin thuốc và biệt dược 2013
Thông tin thuốc, biệt dược mang tính tra cứu, không thay thế chỉ định của bác sĩ