Thuốc Axcel Lignocaine 2% Gel Sterile

Số đăng ký: VN-10047-10

Dạng bào chế: Gel vô khuẩn

Đói gói: Hộp 1 tuýp 20g

Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Châu - VIỆT NAM