Thuốc Atheren

Số đăng ký: VD-13972-11

Dạng bào chế: Hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao phim

Đói gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao phim

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: