Ardineclav 500/125

Nhà sản xuất:

Laboratorio Reig Jofre S.A - TÂY BAN NHA

Thành phần:

Thành phần: Amoxicillin trihydrate, Clavulanat kali

Tra cứu thành phần:

thuoc goc

Có thể bạn muốn xem

No map in the current tab

©Từ điển tra cứu thông tin thuốc và biệt dược 2013
Thông tin thuốc, biệt dược mang tính tra cứu, không thay thế chỉ định của bác sĩ