Thuốc Ardineclav 500/125

Số đăng ký: VN-5822-08

Dạng bào chế: Bột pha uống Amoxicillin 500mg/túi, Acid clavulani

Đói gói: Hộp 12 túi

Nhà sản xuất: Laboratorio Reig Jofre S.A - TÂY BAN NHA

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris