Thuốc Alton C.M.P

Số đăng ký: VD-10077-10

Dạng bào chế:

Đói gói: Hộp 5 lọ bột đông khô kèm 5 ống dung môi, thuốc tiêm đông khô

Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: