Alton C.M.P

Nhà sản xuất:

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM

Thành phần:

Thành phần: Cytidine-5-monophosphate dinatri 10mg; Uridine-5-monophosphate dinatri 6mg (tương đương Uridine 2,66mg); Mannitol 30mg

Tra cứu thành phần:

thuoc goc

Có thể bạn muốn xem

No map in the current tab

©Từ điển tra cứu thông tin thuốc và biệt dược 2013
Thông tin thuốc, biệt dược mang tính tra cứu, không thay thế chỉ định của bác sĩ