Acmodim tablet

Nhà sản xuất:

Boram Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC

Thành phần:

Thành phần: Casein hydrolysate
Hàm lượng: 500mg

Tra cứu thành phần:

thuoc goc

Có thể bạn muốn xem

Acmodim tablets

Chung Gei Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC

Viên nén bao phim

Acmodim tablets

Chung Gei Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC

Viên nén bao phim

No map in the current tab

©Từ điển tra cứu thông tin thuốc và biệt dược 2013
Thông tin thuốc, biệt dược mang tính tra cứu, không thay thế chỉ định của bác sĩ